Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2011

tehoko
7898 1268
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
tehoko
7971 8967
Reposted fromiwannabeyour iwannabeyour
tehoko
8371 1edf
Reposted fromBlumarine Blumarine
tehoko
<czeslaw> Skoro według kobiet niby wszyscy jesteśmy tacy sami, to dlaczego taką różnicę im robi, z kim uprawiają seks?
— z Basha
Reposted fromsteppen steppen
tehoko
Może to okropne, ale boję się b y ć z kimś...
Reposted fromcatchthemoment catchthemoment
tehoko
Blair: Dlaczego nie jesteś w Europie?
Chuck: Byłem... w Paryżu, ale tylko po to, żeby zdobyć twoje ulubione kokosanki od Pierre'a Herme.
Blair: A w Niemczech?
Chuck: Po twoje ulubione pończochy od Falke. Wiesz, że je uwielbiam.
Blair: No więc co robisz tutaj?
Chuck: Miałaś rację. Okazałem się tchórzem, uciekając kolejny raz. Ale wszędzie, gdzie się wybrałem, doganiałaś mnie. Więc musiałem wrócić.
Blair: Chcę ci wierzyć... Ale nie mogę. Za wiele razy mnie zraniłeś.
Chuck: Tym razem możesz mi wierzyć.
Blair: Tylko tyle?
Chuck: Też cię kocham
Reposted fromeateateat eateateat
tehoko
1810 97bb 500
Reposted fromdamagecase damagecase
tehoko
1995 751c
Reposted fromsuchygumers suchygumers
tehoko
2116 f4f3
Reposted frommaniac maniac

August 15 2011

tehoko
6540 bd73
Reposted frommisieq misieq

August 10 2011

tehoko
4877 6bb4
Reposted fromXandir Xandir
tehoko
To czego się boisz jest najwięcej warte!
— Prize.
Reposted fromdiammond diammond

June 15 2011

tehoko
2283 3e99
Reposted fromclamare clamare

June 01 2011

tehoko
8694 ae89 500
Reposted fromgorky gorky
tehoko
Reposted fromtusseladden tusseladden

May 17 2011

tehoko

Jeżeli dwoje ludzi decyduje się być ze sobą to znaczy, że od tej pory nie liczy się już "ja" lecz "my", liczą się wspólne potrzeby, wspólne plany, wspólne marzenia, wszystko staje się jednością. Z dwóch ciał powstaje jedna dusza, jedno serce. I nieważne czy to jest pierwsza miłość, druga czy dziesiąta, zawsze należy traktować ją jako jedyną, wyjątkową i niepowtarzalną, a przede wszystkim o s t a t n i ą .

Reposted fromJulaHeart JulaHeart
tehoko

Przyjdź do mnie z butelką wódki, wypijmy ją w dziesięć minut, szybciutko ping pongiem. Zepnę włosy w kucyk, puszczę Pezeta, odpalę papierosa, ubiorę jego bluzę, wtulę się w twoje ramiona i powiem ci, że prawdopodobnie sobie nie radzę.

Reposted frommefir mefir
tehoko
Play fullscreen
YouTube - Jaco Pastorius Modern Electric Bass 7
Reposted fromevsum evsum

May 11 2011

tehoko
3755 7ee8
Reposted fromawaria awaria viaretaliate retaliate
7774 11f7
Reposted fromerial erial viaretaliate retaliate
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl